Beviljade anslag 2023

Under 2023 har Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljat anslag om 159 miljoner kronor (2022: 148 mkr) till olika program och projekt.

Ett tiotal projekt inom humaniora har erhållit anslag tillsammans med stöd till olika former av utbildning och ungdomsverksamhet, dessutom har stöd till WASP-HS programmet och Anthropocene Lab beviljats fortsatt anslag.

Humaniora

Stiftelsens profilområde är humaniora. Stiftelsen stödjer även barn- och ungdomsprojekt.

Strategiska och långsiktiga program

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) ska främja ny tvärvetenskaplig forskning inom humaniora och samhällsvetenskap om ämnet artificiell intelligens och autonoma system och vilken påverkan de har på mänsklig och social utveckling.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som uppgår till totalt 660 miljoner kronor över tio år. 

Kungl. Vetenskapsakademien, “The Anthropocene Laboratory”
Laboratoriet ska samla forskare från olika vetenskapliga discipliner med en förståelse för människans roll i biosfären. Initiativet avser att forma forskningsfronten om biosfären, summan av alla ekosystem och utveckla vetenskap för hållbar utveckling samt fostra en ny generation unga forskare. Projektet finansieras tillsammans med Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond med totalt 60 miljoner kronor under en femårsperiod.

Nobelstiftelsen, anslag om totalt 25 miljonoer kronor under fem år till ”Nobel Prize Laurate Network”.

WISDOME, programmet TellUs, den talande planeten.
Samverkansprojekt mellan Linköpings universitet, Stiftelsen Tekniska Museet, Malmö Konstmuseum, Umeå Universitet/Curiosum, Norrköping Visualisering och Universeum. Totalt 60 miljoner kronor över fem år.

Totalt drygt 2 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har drygt 2 miljarder kronor beviljats i form av projektanslag, varav drygt 657 miljoner kronor under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder kronor i anslag (2022: 2,6 mrd).

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.