Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande. 

Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.

Stiftelsen

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond tillkom genom en gåva från bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960. 

Det ursprungliga donationsbeloppet var 442 000 kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat anslag om närmare 1,5 miljarder kronor.

 

Wallenbergstiftelserna satsar på humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system