Sista ansökningsdagar

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande. 

Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.

Stiftelsen

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond tillkom genom en gåva från bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960. 

Det ursprungliga donationsbeloppet var 442 000 kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat anslag om närmare 1,5 miljarder kronor.

 

Fattigdom, kvantbitar och samisk hälsa – för en bättre framtid

Den ene är i början av sin forskarkarriär och studerar hur fattigdom bäst bekämpas, den andre är en etablerad internationellt framstående forskare som ska bygga en svensk kvantdator den tredje är mitt i karriären och ska studera samers hälsoläge. Vad har de gemensamt?