Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren

Forskningsprojektet avser att aktualisera ett antal teman såsom undervisningens förändring, kvinnornas roll samt inflytandet från kungahus och stat. 

Ett särskilt fokus kommer att läggas på ideal och praktik i relationen konst och arkitektur kontra hantverk och teknik. 

Konstakademien grundades 1735 som en skola för teckning, men var även en sammanslutning av etablerade konstnärer och arkitekter. Syftet var att knyta svensk konst till en europeisk kultur med rötter i antiken, men även att frigöra konstnärer och konstbeställare från skråväsendets restriktioner.

Akademien satte också en stark prägel på konst och arkitektur i ett större perspektiv: offentlig miljö, kulturpolitik, stipendier och sedan 1784, utställningar.

Projektet koncentreras på perioden från akademiens tillkomst 1735 fram till 1890-talet. Syftet är att utifrån ny grundforskning skapa en mer heltäckande historik över Konstakademiens första 150 år.

 

Projekt: 
Principer och pragmatism Konstakademiens elever, lärare och ledamöter under de första 150 åren

Huvudsökande: 
Eva-Lena Bengtsson

Lärosäte: 
Kungl. Akademien för de fria konsterna

Beviljat anslag:
558 000 kronor