Kan mognaden i hjärnans nätverk hänga samman med eventuella kommunikations-svårigheter vid ADHD?

Varför tar sig vissa lätt fram i sociala situationer medan andra känner sig konstant missförstådda? Forskningen har till stor del varit inriktad på vad som händer i hjärnan när vi till exempel lär oss ett nytt ord, men hur vi lär oss att använda orden för att göra oss förstådda är ännu ganska outforskat.

Forskarna i projektet kommer att jämföra hjärnaktiviteten hos unga och lite äldre tonåringar, med och utan ADHD, när de spelar ett slags kommunikationsspel i en hjärnkamera. Utgångspunkten för projektet är att hjärnans reaktion på klarspråk, jämfört med inlindad kommunikation, förändras under ungdomsåren. 

Vissa situationer kräver att vi uttrycker oss i klarspråk. Om man behöver frisk luft och inte kan flytta sig så säger man kanske ”Snälla, kan du öppna fönstret?!” I andra situationer behöver vi i stället linda in vårt budskap mer. I en liknande situation, där man bara vill att någon annan ska öppna fönstret, säger man kanske först ”Är det inte ganska varmt och kvavt här inne?”. Har man svårt att kommunicera, som vid ADHD, så förstår man ofta inte vinken utan föredrar att alla hela tiden pratar klarspråk. 

En hypotes som ska undersökas i projektet är att hjärnans språknätverk behöver utvecklas, inte minst under ungdomsåren, för att man ska klara att kommunicera på en vuxens nivå. Den här utvecklingen kan vara försenad för ungdomar med ADHD. En försenad utveckling kan göra att de upplever att det är en utmaning med den sociala, snarare än den rent språkliga, delen av att kommunicera. 

Ungdomar med ADHD kan, som redan sagts, ha problem att förstå inlindad kommunikation. De kan också ha svårt att uppfatta ironi och sarkasm samt att hålla sig till ämnet i en konversation. 

Det finns flera möjliga förklaringar till varför de här problemen kan uppstå för individer med ADHD. Genom att undersöka hjärnan kan en bättre förståelse för underliggande orsaker skapas.

Forskarna kommer därför att studera vilka av hjärnans nätverk som engageras vid kommunikation i olika stadier av ungdomsåren, och testa om mognaden av dessa nätverk är försenad vid ADHD. 

Det kan rör sig om ett problem i hjärnans kommunikationsnätverk, eller i andra nätverk som man vet är påverkade vid ADHD som till exempel de som ger upphov till bra arbetsminne, uppmärksamhet, impulskontroll och planering. 

Forskarna ska söka efter markörer för kommunikationssvårigheter i hjärnan, något som kan leda till att man lättare kan hjälpa de individer med ADHD som behöver träning. 

Forskargruppen hoppas att projektet ska leda till att man med hjälp av exempelvis sociala robotar, ska kunna ge den träning som behövs, vid rätt tidpunkt. De menar att det också finns ett ökat intresse för de här frågorna genom att ungdomar i dag kommunicerar via mobiler och därmed får mindre träning i att konversera.

Projekt: 
“Communication in adolescents with ADHD: investigation of Neural mechanisms and Development (CommAND)” Hjärnans roll vid kommunikation hos ungdomar med ADHD.

Huvudsökande:
Dr Julia Uddén

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
4 miljoner kronor