Idrott, kost och hälsa för barn med intellektuell funktionsnedsättning

Barn med intellektuell funktionsnedsättning är några av samhällets mest utsatta. Parasport Sverige vill med hjälp av projektet förbättra välbefinnandet hos dessa barn, genom utbildning inom områdena idrott och rörelseglädje.

Parasport Sverige består av Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Organisationen arbetar med idrott som verktyg för att skapa en mer jämlik hälsa och ett mer inkluderande samhälle – från breddidrott till elitidrott. Verksamheten har personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning som målgrupper. 

Svenska Parasportförbundets målsättning är att utveckla ett familjeprogram som ett nytt koncept och en ny arbetsmetod för att introducera fler personer med intellektuell funktionsnedsättning till idrott, kost och hälsa. 

Programmet fokuserar på hela familjer som målgrupp. Goda vanor av idrott och hälsa är sällan något som utvecklas av individen ensam, utan involverar ofta föräldrar, syskon, partners eller vänner. Genom att rikta sig till familjens gemensamma lärande uppstår en potential att skapa långsiktigt hållbara effekter för personer med intellektuell funktionsnedsättnings hälsa och välmående. 

I projektet vill förbundet arrangera roliga och utmanande aktiviteter att uppleva tillsammans och skapa fler kunskapsägare som tar hem nya erfarenheter till sina vardagsmiljöer.

I projektplanen ingår även att skapa förutsättningar för att möjliggöra bättre stöd och forskning på personer med intellektuell funktionsnedsättnings hälsa. En viktig del av projektet är därför opinionspåverkan och att stärka nätverket mellan idrottsrörelsen och akademin på området. 

Genom projektets nya arbetsmetod förväntas fler barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning delta i idrott, samt hitta långsiktigt hållbara vanor som fungerar i deras vardag. 

Projekt:
“Tillsammans-projektet”

Organisation:
Sv. Parasportförbundet och Sv. Paralympiska Kommitté

Beviljat anslag:
2 miljoner kronor