HALDI – hälsa och levnadsvilkor i Jokkmokks kommun

Projektet syftar till att klargöra hälsonuläget för både den samiska befolkningen och svenska befolkningen i Jokkmokk.

Alarmerande rapporter om höga självmordstal, depression och diskriminering visar att det finns ett stort behov både att ta fram grundläggande kunskap om hälsa bland den samiska befolkningen och att kunna identifiera och följa trender och tendenser i befolkningens hälsa över tid.

Forskarna i projektet kommer att utveckla undersökningsmetoder och genomföra studier i ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsprogram kallat HALDI (Health and Living Conditions, Sápmi, Sweden) i samarbete med Universitet i Tromsö, Jokkmokks vårdcentral, Region Norrbotten, Sametinget och Folkhälsomyndigheten.

Studien kommer att utgå från samma undersökningsmetoder som norska SAMINOR-studien, viket innebär att man för första gången kommer att ha kunskap om hälsoutfallet för ett och samma urfolk i två länder.

Förutom en vetenskaplig produktion kommer HALDI även att rapportera tillbaka resultat till deltagande kommuner och därmed hjälpa beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt i arbetet med att utforma lämpliga hälsofrämjande initiativ för att stödja hälsovårdsarbetet i framtiden.

Det långsiktiga målet är att etablera en kontinuerligt återkommande studie som ger oss möjlighet att identifiera och följa trender och tendenser i befolkningens hälsa över tid

Projekt:
Haldi – health and living conditions in Jokkmokk, Sweden
(HALDI – hälsa och levnadsvilkor i Jokkmokks kommun)

Huvudsökande: 
Per Axelsson

Medsökande:
Christina Storm Mienna

Lärosäte:
Umeå universitet

Beviljat anslag:
5 miljoner kronor