Att göra atmosfären synlig – från vetenskapliga data till egen utforskning

I projektet vill forskarna bearbeta de enorma datamängder om atmosfären som kommer från forskningsanläggningen EISCAT_3D och göra dessa tillgängliga genom verktyg för visualisering. På så sätt vill man bidra till ökat intresse och kunskap kring vetenskap och teknik.

På tre olika platser i Nordkalotten, i Norge, Sverige och Finland, byggs forskningsanläggningen EISCAT_3D. Anläggningen ska samla in data från atmosfären för att få en bättre förståelse av vad som händer i atmosfären och hur jorden och solen växelverkar med varandra.

I atmosfären sker många processer som är en källa till häpnadsväckande vetenskapliga berättelser: Meteorer fångas in av jordens gravitation och dras in i atmosfären. Växelverkan mellan solens partiklar och jordens magnetfält orsakar rymdväder och norrsken. Atmosfären gör att vi får en växthuseffekt på jorden så att det blir varmt och beboeligt men ändras fördelningen mellan gaser och partiklar ändras förutsättningarna på jorden.

Genom EISCAT_3D skapas ett fönster till vad som händer i atmosfären. Den informationen vill forskarna använda och göra tillgänglig på Science center för att stimulera till intresse och kunskap kring vetenskap och teknik. 

Ett sätt att upptäcka och undersöka atmosfären är genom att göra resor i de autentiska datamängderna i den domteater som finns på Curiosum vid Umeå universitet, en teater med en skärm i 360 grader som omsluter besökaren och ger en unik upplevelse. Genom en guidad föreställning kan besökaren lotsas genom olika berättelser i atmosfären som i ett planetarium. Där kan olika frågeställningar utforskas och olika fenomen och processer kan undersökas. Ett annat sätt är att låta besökaren själva undersöka datamängder utifrån besökarens egna intressen och personliga förutsättningar vilket skapar engagemang att veta och förstå mer.

Forskarna ska också undersöka vad som händer hos besökaren, vilka känslor som stimuleras, vilken kunskap som blir tillgänglig och vilka föreställningar om vetenskap som finns. Resultaten ska användas för att förbättra metoderna att göra autentiska datamängder tillgängliga för en bred publik för att på så vis kunna hitta fler sätt att synliggöra vetenskap och teknik. 
 

Projekt:
“Creative Exploration of the Atmosphere - Visualisation of Big Data”.

Huvudsökande:
Madelen Bodin

Lärosäte:
Umeå universitet

Beviljat anslag:
9,4 miljoner kronor