Sista ansökningsdagar

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom humaniora. 

Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.

Stiftelsen

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond tillkom genom en gåva från bankdirektör Jacob Wallenberg år 1960. 

Det ursprungliga donationsbeloppet var 442 000 kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat anslag om närmare 1,9 miljarder kronor.

 

Wallenbergstiftelsernas anslag 2022 - 2,6 miljarder kronor

Av de totalt drygt 2,6 miljarder kronorna anslog de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, drygt 2,5 miljarder kronor.