Ny kunskap för att möta växande utmaningar

KTH Future Humanities Initiative är ett forskningsprojekt med syfte att utveckla kunskap om klimatomställning och hållbar utveckling inom professionsutbildningar under Agenda 2030-årtiondet. 

Initiativets centrala tanke är att genom forskning och utveckling sprida och tillämpa den nya humanistiska kunskap som växer fram, en kunskap som har uppstått kring utmaningsdrivna frågekomplex som klimat, miljö, hållbarhet, digitalisering, energi med flera och går under internationella beteckningar som environmental humanities, climate humanities, digital humanities.

Initiativet utgår från KTH:s position som en okonventionell humanistisk kunskapsmiljö. I ingenjörs- och andra professionsutbildningar utbildas några av nyckelgrupperna i den pågående samhällsomställningen. De nya verktyg, material och metoder som Initiativet ska utveckla tar särskilt sikte på dessa grupper. Initiativet ska genomföras i första hand inom KTH:s utbildningar, men utformas så att det successivt kan anpassas och användas vid andra professionsutbildningar runtom i landet, men också riktas mot bredare grupper i form av exempelvis läromedel, kurser och online-utbildningar. 

Forskarna i projektet kommer att samarbeta med forsknings- och utbildningsinstitutioner i Sverige och internationellt, liksom med organisationer, företag och enskilda utövare inom medier, kommunikation, förlag, design, konst och folkbildning.

Den humanistiska kunskap som ska sättas i omlopp kännetecknas av dess integrativa karaktär – den är utmaningsdriven, tvärvetenskaplig och utpräglat samarbetsinriktad med sikte på att främja sociala framsteg och bidra till hållbarhet och innovation. 

Den kännetecknas också av att den utvecklats inom KTH:s forskningsmiljö. I början av 2010-talet grundades KTH Environmental Humanities Laboratory, EHL, som blivit en av världens ledande miljöer inom integrativ humaniora. EHL har nyligen uppgraderats till ett KTH Centrum som ett led i en kraftsamling vid KTH kring miljö, klimat och humanistisk kunskap.

Initiativet kan sammanfattas i tre övergripande ambitioner:

  • att erbjuda ett rikt utbud av utbildningsalternativ och utbildningsverktyg till KTH:s studenter på skilda nivåer (grund- och avancerad nivå, forskarutbildningsnivå)
  • att göra dessa utbildningsverktyg skalbara och användbara för andra universitet och högskolor
  • att erbjuda det omgivande samhället transformativ humanistisk kunskap och bidra med nya viktiga element till Sveriges och Stockholms position som globalt kluster för kunskap och innovation inom miljö, klimat och policy.

Projekt: 
KTH Future Humanities Initiative

Huvudsökande:
Professor Sverker Sörlin

Lärosäte:
KTH

Beviljat anslag:
12,5 miljoner kronor