Anslag 2017

Under 2017 har Stiftelsen beviljat anslag om 112,7 miljoner kronor varav 18 projektanslag samt en Wallenberg Scholar.

Wallenberg Scholars 

Professor Marianne Gullberg, Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, 15 miljoner kronor.

Projektanslag            

Uppsala universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet ”From Dust to Dawn: Multilingual Grammar Extraction from Grammars” (Genom utnyttjande befintliga samlingar av digitaliserade grammatiska beskrivningar utöka möjligheterna att göra stora språkjämförelser)

Lunds universitet, anslag om 5 miljoner kronor för projektet “CHRONOS - Chronology of Roots and Nodes of Family Trees. Fine-tuning the Instruments of Linguistic Dating” (Utforskar möjligheterna att datera förhistoriska stadier av språk i språkfamiljer)

Svenska Nationalkommittén för Kemi, anslag om 4,5 miljoner kronor för projektet ”Kemi i kontext - ett nätbaserat fritt tillgängligt läromedel i kemi för högstadiet”

Linköpings universitet, anslag om 4,4 miljoner kronor för projektet “Programming Didactics - Learning and Assessing Programming in Primary Education” (Stödja och utveckla undervisningen i programmering i svensk grundskola)

Uppsala universitet, anslag om 4,3 miljoner kronor för projektet ”Didactical models and Learning Study” (Studie av hur kollegialt lärande bidrar till förnyelse)

Umeå universitet, anslag om 4,1 miljoner kronor för projektet “Identities in Flux: Digital Cartographies for Revisiting Pausanias’ Description of Greece” (Studera migration, samhällsomvandling och kris i Europa genom ett digital och ett antikt prisma)

Kungl. Musikhögskolan, anslag om 4 miljoner kronor för projektet ”MITIS - musikalisk IT i skolan”

Lunds universitet, anslag om 4 miljoner kronor för projektet “The Magical Garden – Supporting Early Mathematics for Preschoolers with different Linguistic Backgrounds” (Forskning kring samband mellan matematikinlärning och språklig kompetens)

Lunds universitet, anslag om 4 miljoner kronor för projektet ”Musical Transformations” (Forskning om frågan hur musiker omskapar musik i samtida interkulturella eller transnationella kontexten)

Stockholms universitet, anslag om 3,9 miljoner kronor för projektet ”Mot en typologi av förbindelse: social kognition i grammatiken” (Beskriva undersökta formers grammatiska status betydelser, funktion, ursprung och användning för att kunna förslå en typologi över förbindelse i språk)

Umeå universitet, anslag om 3,8 miljoner kronor för projektet “EndoSisters – Information work and peer support in a digitally embodied patient movement” (studie av hur kvinnor som lider av endometrios använder sig av internet och sociala medier)

Stockholms universitet, anslag om 3,2 miljoner kronor för projektet “Hidden events in turn-taking” (undersökning hur säkra prediktioner av turtagningsavsikter blir med statiska metoder)

KTH, anslag om 3,2 miljoner kronor för projektet “Technology supported storytelling for engaged student learning” (undersökning av hur digital Teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande)

Stiftelsen Ester, anslag om 3 miljoner kronor till projektet ”Dynamiska företag, baserade på forskningsempiri, för kvinnor med utländsk bakgrund som lever i utanförskap”

Gundua Foundation, anslag om 3 miljoner kronor till projektet “Student and Women Education in Entreprenuership in Kenya”

Uppsala universitet, anslag om 3 miljoner kronor till Teknisk utrustning och inredning av utställningssal vid Uppsala universitetsbibliotek        

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse, anslag om 1,8 miljoner kronor för framtagande av Nätparlören - Tryggare nätvardag genom bättre kommunikation mellan föräldrar och barn

Kungl. Musikaliska Akademien, anslag om 1,5 miljoner kronor för projektet ”Levade Musikarv”