Varför ökar efterfrågan på illegala och riskabla läkemedel?

Internet är en växande arena för köp av mediciner. Sverige sticker globalt sett ut avseende konsumtion på internet. Så även vad gäller hög konsumtion av läkemedel. Forskarna i projektet vill undersöka bakomliggande orsaker till efterfrågan av illegala läkemedel och de mekanismer som orsakar spridningen av dem. 

I Sverige går det att via lagligt reglerade digitala apotek handla läkemedel snabbt och smidigt. Parallellt sker en dramatisk ökning av illegala sajter som tillgodoser kunders behov av olika medicinska produkter. I dessa medicinska gråzoner riskerar köpare att få verkningslösa produkter eller falska och livshotande mediciner. Vad beror den oroande utvecklingen på och hur kan den förhindras?

Forskarna i projektet, som leds av Susanne Lundin, vill undersöka bakomliggande orsaker till att människor efterfrågar vissa mediciner. Varför köper till exempel unga män receptbelagda potenshöjande mediciner som Viagra på ett olagligt internetapotek istället för att gå till doktorn? Hur används sökmotorer som Google av människor som vill ha antibiotika? Vilka är aktörerna på internet som säljer läkemedel i gråzoner och hur gör de för att ingjuta förtroende för sina produkter? 

I Sverige, liksom i många andra länder, ses en förskjutning från patienter med ett vårdbehov till så kallade vårdkompetenta individer. Digitala sökmotorer, sociala medier och diskussionsforum spelar en ökande roll. Forskarna frågar sig också vilken roll samtidens nyliberala kultur spelar där människors hälsa har en prislapp och där många hoppas kunna köpa sig välbefinnande i form av mediciner. 

Syftet med projektet är att ge kunskap om de mekanismer som orsakar spridningen av illegala läkemedel. Resultaten kan också ge verktyg för att förebygga nyuppkomna situationer som COVID-19-pandemin där allt mer virusskydd säljs på olagliga och riskabla webbplatser. Ytterligare ett mål är därmed att förse myndigheter och organisationer med underlag för såväl policyarbete som aktiva samhällsinsatser. 

Projekt: 
” Why do we choose the Internet instead of the doctor next-door?”

Huvudsökande: 
Susanne Lundin

Medsökande:
Olof Sundin
Cecilia Lenander

Lärosäte:
Lunds universitet

Beviljat anslag:
5 miljoner kronor