Talljudskategorier – nyckeln till språkutveckling

I projektet undersöks hur det går till när små barn börjar lära sig talljudskategorier, något som ligger till grund för stora delar av språkutvecklingen.

Talljudskategorier innebär att vi kan uppfatta ett talljud som samma, trots att de rent akustiskt kan låta väldigt olika om de till exempel uttalas av olika talare. Utvecklingen av dessa talljud ligger till grund för stora delar av den senare språkliga utvecklingen. Det är därför viktigt att ta reda på vilka perceptuella processer, de processer som styr hur intryck tas in och bearbetas, som är inblandade när dessa kategorier bildas, och därmed vilka förutsättningar i omgivningen och hos barnet som behöver vara uppfyllda för att talljudskategoriutvecklingen ska ske.

Projektet syftar till att bidra till att förklara hur tidiga talljudskategorier bildas, och därmed till förståelsen av barns tidiga språkutveckling och människans språkförmåga i stort.

Projekt: 
Distributional learning: Domain-specificity and the impact of social cues
(Hur går det till när små barn börjar lära sig talljudskategorier?)

Huvudsökande: 
Ellen Marklund

Medsökande:
Lisa Gustavsson

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
4,9 miljoner kronor