Integration mot alla odds?

Hur gick det egentligen för barnen till de östjudiska invandrarna? Och varför gick det som det gick? Det är några av de frågor som projektet ska ge svar på.

I projektet ska alla de cirka 600 barnen till de ”östjudar”, judar från det ryska tsarimperiet, varav de flesta från ryska Polen, som bodde i Sverige år 1880 följas till vuxen ålder.

Dessa invandrare var inte väl sedda och det fanns många fördomar om dem, även bland etablerade svenska judar. De motarbetades på olika sätt, och trots att invandringen var fri och liten i utvandrarlandet Sverige, diskriminerades de exempelvis vid medborgarskapsansökningar.

Forskaren Carl Henrik Carlsson ska undersöka hur dessa barn, trots de dåliga förutsättningarna, lyckades att integrera sig i det svenska- inklusive det svensk-judiska samhället.

Några av frågeställningarna är: I vilken utsträckning gjorde dessa barn en klassresa? Vilka yrken valde de? Inom vilka sektorer av samhället kom de att verka? I vilken utsträckning sökte de sig till egna trosfränder inom yrkeslivet? Stannade de kvar i Sverige eller gjorde som så många andra – emigrerade till USA? I vilken utsträckning gjordes släktnamnsbyten i integrationssyfte eller konverteringar till kristendomen? Hur såg äktenskapsmönstret ut? 
 

Projekt:
Integration against all odds? A longitudinal cohort study of Ostjuden children in Sweden, 1880-1920
(Integration av judar från ryska tsarimperiet).

Huvudsökande: 
Carl Henrik Carlsson

Lärosäte:
Uppsala universitet

Beviljat anslag:
2,4 miljoner kronor