Historiemåleri och historiesyn

Syftet med projektet är att undersöka hur och varför den nationella historien började ses som ett alternativ till antiken och den bibliska historien under åren kring 1800.

Under den tiden började den svenska historien att visualiseras. Konstnärer som exempelvis E Martin, P Hörberg, G Hasselgren, F Westin, J G Sandberg valde i ökande grad välja nationella motiv för sitt historiemåleri.

Det historiska måleriet hade mycket hög status i sin samtid men har därefter setts som ointressant och estetiskt hopplöst. I studien kommer frågor som: Hur kommer det sig att de nationella historiska ämnena blev intressanta? När och hur blir den svenska historien ett intressant alternativ till antiken och den bibliska historien? Hur korresponderar ämnesvalen med den historiska forskningen, –populariseringen och handskriftsutgivningen vid tiden? Vilken typ av ämnen gavs och vem har valt dem? Är det en utveckling som kommer från konstnärerna själva eller från olika typer av beställare? Hur har mottagandet av det tidiga nationella historiemåleriet sett ut under 1800- och 1900-talet?

Studien kommer också att undersöka de idéhistoriska och estetiska banden med andra länder som Tyskland, Danmark och Frankrike.

 

Projekt: 
History painting and sense of history - national subjects in the visual arts c. 1780-1830
(Historiemåleri och historiesyn – nationella motiv i konsten ca 1780-1830) 

Huvudsökande: 
Per Widén

Lärosäte:
Nationalmuseum

Beviljat anslag:
1 miljon kronor