Beviljade anslag 2020

Under 2020 har Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljat anslag om 115 miljoner kronor till olika program och projekt.

Humaniora 

Stiftelsen beviljar i huvudsak anslag inom humaniora och inom programmet Barn- och ungdomsprojekt.

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) – Humanities and Society

Som ett komplement till Wallenbergstiftelsernas satsning på Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – WASP, har ett forskningsprogram initierats - WASP-HS som ska undersöka förändringar till följd av de teknikskiften som kommer med artificiell intelligens och autonoma system. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

Totalt drygt 1,6 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har 1,622 miljarder kronor delats ut i form av projekt- och stipendieanslag, varav närmare 537 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2020 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt närmare 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.