Beviljade anslag 2018

Under 2018 har Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljat anslag om 103 miljoner kronor till olika program och projekt.

Under året beviljades 20-tal projektanslag tillsammans med stöd till olika former av utbildning.

Humaniora och lärande

Stiftelsens profilområden är humaniora och lärande. Stiftelsen beviljar även mindre anslag inom programmet Barn- och ungdomsprojekt.

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

Programmet utlyses tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och sökanden nomineras av respektive lärosäte. Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljar efter utvärdering Scholars inom humaniora.

Totalt närmare 1,4 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har 1,38 miljarder kronor delats ut i form av projekt- och stipendieanslag, varav nästan 471 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2018 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,2 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.